• ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 2nd FORUM 2019 «InvestGR – Foreign Investments in Greece» θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου 2019.