Σημαντικοί υπουργοί, πανεπιστημιακοί και επικεφαλής μεγάλων εταιρειών στο 6th Invest GR Forum 2023, στις 3 και 4 Οκτωβρίου

Σημαντικοί υπουργοί, στα πλέον κορυφαία χαρτοφυλάκια, όπως και άλλα διακεκριμένα δημόσια πρόσωπα της πολιτικής, της επιστήμης, της

Continue Reading