Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του δικτυακού τόπου. Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα, που οι χρήστες χορηγούν στον δικτυακό τόπο, κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και με μοναδικό σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες της.