Το 4th InvestGR Forum 2021 με την υποστήριξη και αιγίδα σημαντικών θεσμών

19 Νοε 2020, Euro2day
Στις 14 Ιουλίου 2021 το 4th InvestGR Forum 2021


19 Νοε 2020, ΑΘΗΝΑ 9.84
Οι μεταρρυθμίσεις στην ελληνική οικονομία στο επίκεντρο του “4th InvestGR Forum 2021”


19 Νοε 2020, Economix
Οι μεταρρυθμίσεις στην ελληνική οικονομία στο 4th InvestGR Forum 2021


19 Νοε 2020, BusinessNews
Στις 14 Ιουλίου 2021 το 4th InvestGR Forum 2021


19 Νοε 2020, DealNews Online
Το 4th InvestGR Forum 2021 με την υποστήριξη και αιγίδα σημαντικών θεσμών


19 Νοε 2020, Επιχειρώ
Το 4th InvestGR Forum 2021 με την υποστήριξη και αιγίδα σημαντικών θεσμών


20 Νοε 2020, ΕΜΕΑ
Οι μεταρρυθμίσεις στην ελληνική οικονομία στο επίκεντρο του “4th InvestGR Forum 2021”


20 Νοε 2020, Business Today
Σημαντικοί θεσμοί στο 4th InvestGR Forum 2021


20 Νοε 2020, CNN.gr
Το 4th InvestGR Forum 2021 με την υποστήριξη και αιγίδα σημαντικών θεσμών


23 Νοε 2020, Ypodomes.com
Το 4ο InvestGR Forum 2021 με την υποστήριξη και αιγίδα σημαντικών θεσμών


23 Νοε 2020, Mononews.gr
Το 4th InvestGR Forum 2021 με την υποστήριξη και αιγίδα σημαντικών θεσμών