Άρθρο Ανδρέα Γιαννόπουλου στο POWER GAME “Αξιοποίηση ξένων επενδύσεων για τον οικονομικό μετασχηματισμό της Ελλάδας”

Κι όμως και σε αντίθεση με εδραιωμένες αντιλήψεις, η Ελλάδα εμφανίζεται θετικά στα μάτια των ξένων επενδυτών. Ακόμη, δηλαδή, και εν μέσω της

Continue Reading