Άρθρο Ανδρέα Γιαννόπουλου στο POWER GAME “Αξιοποίηση ξένων επενδύσεων για τον οικονομικό μετασχηματισμό της Ελλάδας”

Κι όμως και σε αντίθεση με εδραιωμένες αντιλήψεις, η Ελλάδα εμφανίζεται θετικά στα μάτια των ξένων επενδυτών. Ακόμη, δηλαδή, και εν μέσω της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, η χώρα συνεχίζει να προσφέρει ενδιαφέρουσες προοπτικές και υποσχέσεις για το μέλλον.

Οι ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα παραμένουν ανθεκτικές, γεγονός που συνεισφέρει στην προσπάθεια της χώρας να προετοιμαστεί για το επόμενο στάδιο του οικονομικού μετασχηματισμού της, κυρίως μέσω του φιλόδοξου σχεδίου ανάκαμψης.

Τα πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις (ΞΑΕ) στη χώρα ανήλθαν στο ποσό των €3,13 δις, για το 2020. Παρά δε μια συνολική μείωσή τους κατά 30% περίπου σε σχέση με τα επίπεδα ρεκόρ του 2019, η περσινή χρονιά αποτέλεσε μια από τις καλύτερες επιδόσεις των δύο τελευταίων δεκαετιών καθόσον αφορά στην προσέλκυση ΞΑΕ.

Στο γεγονός αυτό αντανακλάται η συνεχιζόμενη ελκυστικότητα της Ελλάδας ως ενός από τους πλέον υποσχόμενους επενδυτικούς προορισμούς, ιδιαιτέρως στους τομείς του τουρισμού και των εξαγωγών. Είναι ενδιαφέρον δε να δει κανείς ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), η εισροή ΞΑΕ στα 27 Κ-Μ της Ε.Ε. υποχώρησε κατά 71% πέρυσι, ενώ ήσαν αρνητικές σε χώρες όπως η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου υπήρξε αποεπένδυση.

Αντιθέτως, στην Ελλάδα, αρκετοί τομείς της οικονομίας εμφάνισαν σημαντικά κέρδη σε ΞΑΕ, όπως λ.χ. στη φαρμακευτική παραγωγή και στη βιομηχανία της φιλοξενίας, όπου και τριπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2019. Ομοίως, ο κλάδος των τροφίμων εμφάνισε 21% αύξηση των ΞΑΕ και, γενικά, οι συνολικές ΞΑΕ στην παραγωγή, εν γένει, σε όλους τους τομείς αυξήθηκαν κατά 66%.

Προσφάτως, η ελληνική Κυβέρνηση ανακοίνωσε το φιλόδοξο σχέδιό της για την ανάπτυξη, υπό την τίτλο «Ελλάδα 2.0», ύψους €57 δισ ευρώ. Το σχέδιο αυτό στοχεύει στην επανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας μέσω επενδύσεων στην πράσινη ενέργεια, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την εκπαίδευση και την κοινωνική συνοχή. Το σχέδιο περιλαμβάνει 118 επενδύσεις και 64 μεταρρυθμίσεις, ανάμεσα στις οποίες αρκετές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, των εξαγωγών και για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Το σχέδιο ανάκαμψης έχει τις προδιαγραφές και τη δυνατότητα να οδηγήσει τους δύο τομείς – ατμομηχανές της ελληνικής οικονομίας, τον τουρισμό και τα τρόφιμα, στο επόμενο επίπεδο. Ομοίως, θα επιταχύνει τις δυνατότητες ανάπτυξης σε αναδυόμενους τομείς, όπως οι πράσινες επενδύσεις, η τεχνολογία, οι βιοεπιστήμες και τα logistics. Στην επίτευξη αυτού του στόχου, οι ΞΑΕ θα έχουν καθοριστικό ρόλο.

Οι αξιοσημείωτες επιδόσεις, παρά την υγειονομική κρίση, βασικών τομέων της ελληνικής οικονομίας αποδεικνύουν τις δυνατότητες της χώρας να προσελκύσει ξένες επενδύσεις. Η μείζων πρόκληση για την Ελλάδα σήμερα είναι να αξιοποιήσει αυτές τις μεταρρυθμιστικές υποσχέσεις και προοπτικές, ώστε να προσελκύσει ακόμη περισσότερες ΞΑΕ, εκμεταλλευόμενη τα σημερινά και μελλοντικά θετικά στοιχεία της χώρας, προκειμένου να οικοδομήσει μια διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη.