Μιχάλης Βλασταράκης

Μιχάλης Βλασταράκης

Μιχάλης Βλασταράκης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962. Ο κ. Βλασταράκης δραστηριοποιείται στον τραπεζικό χώρο τα τελευταία 25 χρόνια έχοντας διατελέσει σε θέσεις ευθύνης στις τράπεζες Eurobank, Ευρωεπενδυτική Τράπεζα, Barclays Bank στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς επίσης και στην Εθνική Τράπεζα. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει συμβάλει από διάφορες θέσεις ευθύνης στην ανάπτυξη της Λιανικής Τραπεζικής στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Είναι κάτοχος MBA in Financial Services από το ALBA Graduate Business School και πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Πανε-πιστήμιο Αθηνών. Έχει επίσης εκπαιδευτεί, σε θέματα Στρατηγικού Marketing στο Harvard Business School και Διοίκησης στο IMD.