Μάριος Κολιόπουλος

Μάριος Κολιόπουλος

Μάριος Κολιόπουλος

Ο Μάριος Κολιόπουλος είναι Managing Director (Εταίρος) στην Alvarez & Marsal και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής για την Ευρώπη. Είναι επίσης Διευθύνων Σύμβουλος της Independent Portfolio Management Α.Ε., της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του Ομίλου Alvarez & Marsal στην Ελλάδα, η οποία εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Με πάνω από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, ο κ. Κολιόπουλος κατείχε ανώτερες διοικητικές θέσεις τόσο στον χρηματοοικονομικό τομέα όσο και σε επιχειρήσεις, έχοντας διατελέσει Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), οικονομικός σύμβουλος στα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., καθώς και Γενικός Διευθυντής της Bank of America στην Ελλάδα.

Ο κ. Κολιόπουλος είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχει-ρήσεων (MBA) και Μεταπτυχιακού (MSc) Μηχανολόγου Μηχανικού από το Imperial College του Λονδίνου, και Πτυχίου (BSc) Μηχανολόγου Μηχανικού από το Lehigh University των ΗΠΑ.