Κωνσταντίνος Μενουδάκος

Κωνσταντίνος Μενουδάκος

Κωνσταντίνος Μενουδάκος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. Απόφοιτος του Λεοντείου Λυκείου Πατησίων Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Πτυχιούχος της Σχολής Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του ίδιου Πανεπιστημίου. Μεταπτυχιακές σπουδές δημοσίου δικαίου στο Πανεπιστήμιο Paris 2 Επίτιμος Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τον Αύγουστο 2016.

Έχει διατελέσει:

  • Διευθυντής σπουδών και Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δικαστών.
  • Προϊστάμενος του Νομικού Γραφείου της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
  • Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης.
  • Μέλος του Δ. Σ. του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης.
  • Πρόεδρος υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων.
  • Πρόεδρος και μέλος σε μεγάλο αριθμό νομοπαρασκευαστικών επιτροπών.
  • Πρόεδρος του σωματείου «Εταιρία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες».