Γιώργος Μαρκοπουλιώτης

Γιώργος Μαρκοπουλιώτης

Γιώργος Μαρκοπουλιώτης

Ο Γιώργος Μαρκοπουλιώτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Σπούδασε μαθηματικά και στατιστική και ξεκίνησε να εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1987. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του εργάστηκε σε διευθυντικές θέσεις στους τομείς της Περιφερειακής Πολιτικής, των Ναυτιλιακών Υποθέσεων, της Αλιείας και της Επικοινωνίας.

Παράλληλα, έχει θητεύσει σε ιδιαίτερα γραφεία Επιτρόπων ως μέλος και ως Επικεφαλής του Γραφείου. Ανέλαβε καθήκοντα Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα την 1η Φεβρουαρίου 2018, θέση που κατείχε και από το 2001 έως το 2006 ενώ μεταξύ Μαρτίου 2012 και Ιανουαρίου 2018 υπηρέτησε ως Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής στην Κύπρο.