Γιάννης Βασαρδάνης

Γιάννης Βασαρδάνης

Γιάννης Βασαρδάνης

Ο Γιάννης Βασαρδάνης είναι Διευθύνων Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «Ι. Βασαρδάνης & Συνεργάτες», με κύριους τομείς εξειδίκευσης το Δίκαιο της Διεθνούς Διαιτησίας, των Εμπορικών Συμβάσεων, των Εξαγορών, της Ενέργειας και των Κατασκευών. Έχει διακριθεί και συμπεριληφθεί ανελλιπώς τα τελευταία χρόνια στους σημαντικότερους διεθνείς νομικούς οδηγούς όπως το “Chambers & Partners” και το “Legal 500” από το 2013.

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης για την Διαιτησία, του Ελληνοaφρικανικού Επι-μελητηρίου, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Ελληνογαλλικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και ταμίας της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας και Κατασκευών, καθώς και Αντιπρόεδρος της υπό-επιτροπής Επίλυσης Διαφορών της Επιτροπής Διεθνών Κατασκευαστικών Έργων του ΙΒΑ για το 2018-2019.

Είναι επίσης ένας εκ των τεσσάρων Ελλήνων διαμεσολαβητών στην σχετική λίστα διαμε-σολαβητών του “International Centre for the Settlement of Investment Disputes” (ICSID). Έχει πολλές δημοσιεύσεις δε σε ξένα βιβλία και περιοδικά με σημαντικότερη τη συγγραφή του κεφαλαίου “Greece” στο “Handbook on International Arbitration”. Ένα μεγάλο κομμάτι της δραστηριότητάς του, αν όχι το μεγαλύτερο, αφορά σε Συμβάσεις και Projects που εκτελούνται εκτός Ελλάδος και κυρίως στις χώρες της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης.