Αθανάσιος Κεφάλας

Αθανάσιος Κεφάλας

Αθανάσιος Κεφάλας

Ο Αθανάσιος Κεφάλας είναι Γενικός Διευθυντής, Βauxite, Bentonite and Perlite Intermediates του Ομίλου IMERYS και Διευθύνων Σύμβουλος της ΙΜΕRYS GREECE S.A. Είναι απόφοιτος της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1978) και έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα Executive MBA στο INSEAD, στη Γαλλία.

Είναι στον Όμιλο IMERYS από το 2015, ξεκινώντας όμως από τον Όμιλο S&B το 1981, αρχικά σε θέσεις στην εκμετάλλευση και επε-ξεργασία βωξίτη και μπεντονίτη και στη συνέχεια μετακινούμενος σε πιο στρατηγικές θέσεις ευθύνης με υψηλή έκθεση σε διεθνείς και εμπορικές δραστηριότητες. Έχει αναπτύξει μονάδες επεξεργασίας και διαχείρισης βιομηχανικών ορυκτών προσαρμοσμένες στη δημιουργία ολοκληρωμένων καινοτό-μων λύσεων για βιομηχανικές εφαρμογές.

Στη διάρκεια της πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας του στον κλάδο, έχει κατακτήσει βαθιά γνώση και εμπειρία στη διαμόρφωση και εφαρμογή των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης στην εξορυκτική βιομηχανία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.Από τον Ιούνιο του 2015 διατελεί Πρόεδρος του Συνδέσμου Με-ταλλευτικών Επιχειρήσεων, όπου ήταν Αντιπρόεδρος από το 2011.

Eπίσης, από το 2016 είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.