Άγγελος Τσακανίκας

Άγγελος Τσακανίκας

Άγγελος Τσακανίκας

Ο Άγγελος Τσακανίκας είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ και έχει εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή του στην περιοχή της Τεχνολογικής Οικονομίας και Στρατηγικής στο ΕΜΠ. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής του συμμετείχε σε σειρά ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων στην περιοχή της κοινωνικοοικονομικής έρευνας, πολιτικών για τις επιχειρήσεις και κοινωνίας της πληροφορίας.

Από το 2003 έως το 2008 δίδασκε Αξιολόγηση Επενδύσεων, Οικονομικά της Τεχνολογίας και Οικονομικές Πολιτικές της ΕΕ ως Λέκτορας (Π.Δ 407/80) στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών τουΠανεπιστημίου Πελοποννήσου. Επίσης από τον Μάιο του 2004 μέχρι τον Απρίλιο του 2007 εργάστηκε στο ΙΟΒΕ ως Υπεύθυνος του Τμήματος Οικονομικής Συγκυρίας, από τον Απρίλιο του 2007 έως τον Μάρτιο του 2012 ήταν Υπεύθυνος Έρευνας του ΙΟΒΕ και απότον Απρίλιο του 2012 έως τον Ιανουάριο του 2014 ήταν Διευθυντής Έρευνας στο ΙΟΒΕ.

Τον Μάρτιο του 2010 εκλέχθηκε Επίκουρος Καθηγητής στο ΕΜΠ, στο γνωστικό αντικείμενο της Οικονομικής Αξιολόγησης Τεχνολογικών Συστημάτων, στη Σχολή Χημικών Μηχανικών. Ανέλαβε καθήκοντα Επίκουρου Καθηγητή τον Φεβρουάριο του 014. Από το 2009 διδάσκει στο Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων “Athens MBA”, το μάθημα. Βιομηχανικής Πολιτικής και Διεθνής Ανταγωνιστικότητα.

Στο πλαίσιο της ερευνητικής του δραστηριότητας έχει ασχοληθεί με πλήθος μελετών για διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα, καθώς και τις νέες τεχνολογίες. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται κυρίως με τα οικονομικά της καινοτομίας, την τεχνολογική στρατηγική των επιχει-ρήσεων, την επιχειρηματικότητα και τις σχετικές δημόσιες πολιτικές.

Είναι μέλος της ομάδας του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας του ΙΟΒΕ που συμμετέχει στο ερευνητικό consortium του Global Entrepreneurship Monitor, όπως και της Ομάδας για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας,του ΕΒΕΟ / ΕΜΠ.