Εισαγωγικό Σημείωμα

Το InvestGR Forum: Foreign Investments in Greece βαδίζει στον τέταρτο χρόνο ζωής του, φιλοδοξώντας να αποτελέσει τον αξιόπιστο χώρο ανάπτυξης σοβαρού δημόσιου διαλόγου για το θέμα των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα.

Από τον πρώτο χρόνο, το 2018, έως σήμερα, διακεκριμένοι εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, των επιχειρήσεων, της πανεπιστημιακής κοινότητας και ειδικοί συμμετείχαν στα πάνελ συζήτησης, κομίζοντας ιδέες, προτάσεις, σχέδια, ανακοινώσεις και ειδήσεις.

Τους είμαστε ευγνώμονες για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους.

Στην αρχή του 2019, πολλοί είχαμε πιστέψει ότι η κρίση ήταν πίσω μας. Η χώρα, παρά τα προβλήματα και τις εγγενείς αδυναμίες, φαινόταν να μπαίνει, επιτέλους, σε τροχιά ανάκαμψης και σταθερότητας. Ωστόσο, οι «μαύροι κύκνοι» είχαν άλλη γνώμη. Το παγόβουνο εμφανίστηκε αρχικώς με την υγειονομική κρίση, για να προστεθεί στη συνέχεια η κρίση με τη γείτονα χώρα. Σπάνια, επισυμβαίνουν ταυτοχρόνως τόσο σημαντικές κρίσεις, με αθροιστικές φυσικά επιπτώσεις στην Οικονομία.

Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένα καλά νέα, όχι αμελητέας σημασίας. Η Ευρώπη αντιδρά δυναμικά και με σχέδιο. Το φιλοεπενδυτικό κλίμα εδραιώνεται ολοένα και περισσότερο στην Ελλάδα. Η ροή των ξένων επενδύσεων φαίνεται να μην επιβραδύνεται, αντιθέτως. Αν σε όλα αυτά προστεθούν και τα προσδοκώμενα καλά νέα από τον χώρο της επιστήμης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας, μπορεί να επανέλθει η αισιοδοξία στο λογισμικό των παραγόντων της επιχειρηματικής κοινότητας.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η λέξη – κλειδί για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και, εν γένει, την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας είναι «Μεταρρυθμίσεις». Οι πάντες σχεδόν αναφέρονται στον δημόσιο διάλογο στην κρίσιμη σημασία των μεταρρυθμίσεων στην ελληνική οικονομία, ειδικώς σε τομείς όπου οι αδράνειες και αγκυλώσεις εξακολουθούν να ανθίστανται. Οι μεταρρυθμίσεις είναι μονόδρομος, αν θέλουμε να μη χάσουμε πάλι το τρένο της ανάπτυξης.

Για αυτό και το 4th InvestGR Forum 2021, θα έχει τον τίτλο “Reforming the Greek Economy”, φιλοδοξώντας να αναδείξει τους τομείς και τους τρόπους που θα πρέπει να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις, ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω η ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού.

 

Ανδρέας Γιαννόπουλος

Public Affairs and Networks

www.paandn.gr