Σημαντικοί θεσμοί στηρίζουν το 5th Invest GR Forum 2022

20 Ιαν 2022, epixeiro.gr
Τον Ιούλιο το 5th InvestGR Forum 2022 με την υποστήριξη και αιγίδα σημαντικών θεσμών


21 Ιαν 2022, CNN.gr
Το 5th InvestGR Forum 2022 με την υποστήριξη και αιγίδα σημαντικών θεσμών


21 Ιαν 2022, mononews.gr
Το 5th InvestGR Forum 2022 με την υποστήριξη και αιγίδα σημαντικών θεσμών


21 Ιαν 2022, BusinessNews.gr
Το 5th InvestGR Forum 2022 με την υποστήριξη και αιγίδα σημαντικών θεσμών


21 Ιαν 2022, advertising.gr
Το 5th InvestGR Forum 2022 με την υποστήριξη σημαντικών


21 Ιαν 2022, CSRΝews.gr
Το 5th InvestGR Forum 2022 με την υποστήριξη σημαντικών θεσμώνCSRΝews.gr


21 Ιαν 2022, capital.gr
Το 5th InvestGR Forum 2022 με την υποστήριξη και αιγίδα σημαντικών θεσμών


21 Ιαν 2022, marketingweek.gr
Στις 13/07 το 5ο InvestGR Forum


20 Ιαν 2022, startup.gr
Το 5th InvestGR Forum 2022 με την υποστήριξη και αιγίδα σημαντικών θεσμών


20 Ιαν 2022, athens-news.gr
Το 5th InvestGR Forum 2022 με την υποστήριξη σημαντικών θεσμών


20 Ιαν 2022, reporter.gr
Το 5th InvestGR Forum 2022 με την υποστήριξη σημαντικών θεσμών


20 Ιαν 2022, sepe.gr
Το 5th InvestGR Forum 2022 με την υποστήριξη σημαντικών θεσμών


24 Ιαν 2022, Business Today
Σημαντικοί θεσμοί στηρίζουν το 5th Invest GR Forum 2022


24 Ιαν 2022, ot.gr
Τον Ιούλιο θα πραγματοποιηθεί το 5th InvestGR Forum 2022