“Παραμένουν οι καλές μακροπρόθεσμες προοπτικές της Ελλάδας για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων”, δηλώνει ο ιδρυτής του InvestGR Forum στο κρατικό Κινεζικό πρακτορείο Xinhua.

Σε συνέντευξή του στο κρατικό Κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων, Xinhua, ο ιδρυτής του InvestGR Forum, Ανδρέας Γιαννόπουλος, αναφέρθηκε στο ισχυρό, παρά την υγειονομική κρίση, ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για την Ελλάδα.

«Οι επενδυτές μελετούν τις μακροπρόθεσμες προοπτικές μιας οικονομίας. Και οι μακροπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας δεν έχουν αλλάξει», δήλωσε ο ιδρυτής του InvestGR Forum, για να τονίσει ότι «Τώρα είναι η στιγμή για ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, μια χώρα ασφαλή, με πολιτική σταθερότητα και φιλοεπενδυτικό πολιτικό περιβάλλον».

«Η ενέργεια, η υγεία, οι υποδομές και ο τουρισμός είναι οι τομείς που συγκεντρώνουν το επενδυτικό ενδιαφέρον», σημείωσε ο Ανδρέας Γιαννόπουλος, συμπληρώνοντας ότι, από τις επαφές του με ξένους επενδυτές, δεν έχει αντιληφθεί αναβολή ή ακύρωση προγραμματισμένων επενδύσεων.

Το θέμα των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα θα συζητηθεί στο 3rd InvestGR Forum 2020: Greece in the Pole Position, το οποίο θα πραγματοποιηθεί φέτος online και σε δύο φάσεις, στις 15 – 16/07 και 8 – 9/10/2020 (www.investgr.eu).

 

Πληροφορίες:
Public Affairs & Networks, 210 625 37 63, www.investgr.eu
Έλλη Δούκα, ellie.douka@paandn.gr