Χορηγική Πρόταση

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

17.000 €

 • Δυνατότητα συμμετοχής στον σχεδιασμό και το περιεχόμενο του «InvestGR Forum: Foreign Investments in Greece».
 • Παρέμβαση του επικεφαλής της εταιρείας στην Ελλάδα στην έναρξη και κλείσιμο ενός πάνελ συζήτησης.
 • Συμμετοχή, δια του επικεφαλής του Στρατηγικού Χορηγού στην Ελλάδα, σε ένα πάνελ συζήτησης.
 • Δυνατότητα συμμετοχής ανώτερου στελέχους του Στρατηγικού Χορηγού, σε επίπεδο Περιφέρειας/Κεντρικών Γραφείων, ως ομιλητή.
 • Δυνατότητα συνέντευξης, άρθρου, δημοσίευσης δελτίου τύπου σε χορηγό επικοινωνίας.
 • Αναφορά του Στρατηγικού Χορηγού σε όλες τις ενέργειες επικοινωνίας/δημοσιότητας του FORUM.
 • Δυνατότητα προβολής εταιρικού ψηφιακού υλικού στον χώρο υποδοχής του FORUM.
 • Συμμετοχή εκπροσώπου του Στρατηγικού Χορηγού σε κλειστό δείπνο πριν το FORUM.
 • Διάθεση 20 προσκλήσεων για το FORUM και δύο αποκλειστικών τραπεζιών.

ΧΟΡΗΓΟΣ

9.000 €

 • Συμμετοχή, δια του επικεφαλής του Χορηγού στην Ελλάδα, σε ένα πάνελ συζήτησης.
 • Δυνατότητα συνέντευξης, άρθρου, δημοσίευσης δελτίου τύπου σε χορηγό επικοινωνίας.
 • Αναφορά του Χορηγού σε όλες τις ενέργειες επικοινωνίας/δημοσιότητας του FORUM.
 • Δυνατότητα προβολής εταιρικού ψηφιακού υλικού στον χώρο υποδοχής του FORUM.
 • Συμμετοχή εκπροσώπου του Χορηγού σε κλειστό δείπνο πριν το FORUM.
 • Διάθεση 10 προσκλήσεων για το FORUM και ενός αποκλειστικού τραπεζιού.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

4.000 €

 • Αναφορά του Υποστηρικτή σε όλες τις ενέργειες επικοινωνίας/δημοσιότητας του FORUM.
 • Διάθεση 4 προσκλήσεων για το FORUM.