Το 4th InvestGR Forum 2021 με την υποστήριξη και αιγίδα σημαντικών θεσμών

Την υποστήριξη και αιγίδα τους στο 4th InvestGR Forum 2021: Reforming the Greek Economy προσφέρουν εκ νέου η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών.

Το 4th InvestGR Forum 2021 θα έχει ως θέμα τις Μεταρρυθμίσεις στην Ελληνική Οικονομία και θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουλίου 2021.

Στρατηγικοί Χορηγοί του InvestGR Forum είναι οι εταιρείες ΕΥ Ελλάδος και JTI Hellas, ενώ σημαντικά ξένα και ελληνικά ΜΜΕ είναι Χορηγοί Επικοινωνίας.

Το InvestGR Forum: Foreign Investments in Greece οργανώνεται από την Public Affairs and Networks, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, και πραγματεύεται αποκλειστικώς το θέμα των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και την ελκυστικότητα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού.

Ο ιδρυτής του InvestGR Forum, Ανδρέας Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Μας τιμά ιδιαιτέρως η διαρκής και σταθερή εμπιστοσύνη και στήριξη τόσο σημαντικών θεσμών στο InvestGR Forum: Foreign Investments in Greece. Αν και οι τρέχουσες περιστάσεις βαραίνουν αισθητά στο οικονομικό και κοινωνικό πεδίο, εμείς συνεχίζουμε τις αναγκαίες προεργασίες για την οργάνωση ενός πετυχημένου 4th InvestGR Forum 2021, φέρνοντας στο προσκήνιο του δημόσιου διαλόγου τη σημασία των μεταρρυθμίσεων για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και, εν γένει, την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας».


Για περισσότερες πληροφορίες: www.investgr.eu
Κα Ελίνα Γιαννουλοπούλου
Τηλέφωνο: 210 6253763
Email: elina.yiannoulopoulou@paandn.gr