Χρυσός Χορηγός – 15.000 €

 • Εισαγωγικός χαιρετισμός του επικεφαλής ξένης εταιρείας στην Ελλάδα, πριν από μια από τις τέσσερις ομιλίες πολιτικών προσώπων ή παρουσίαση του κειμένου «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» στο 1ο FORUM 2018.
 • Δυνατότητα προβολής εταιρικού ψηφιακού υλικού στον χώρο υποδοχής του FORUM.
 • Αναφορά της εταιρείας ως «Χρυσού Χορηγού» στο διαφημιστικό υλικό του FORUM.
 • Χρήση του λογοτύπου της εταιρείας στα έντυπα της «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» σε διακεκριμένη θέση.
 • Τοποθέτηση προωθητικού υλικού της εταιρείας στον φάκελο του FORUM, ο οποίος θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες.
 • Διάθεση 10 προσκλήσεων για το FORUM και αποκλειστικού τραπεζιού.

 

Αργυρός Χορηγός – 10.000 €

 • Δυνατότητα συμμετοχής του επικεφαλής ξένης εταιρείας στην Ελλάδα ως Προεδρεύοντος σε ένα από τα πάνελ του FORUM.
 • Αναφορά της εταιρείας ως «Αργυρού Χορηγού» στο διαφημιστικό υλικό του FORUM.
 • Χρήση του λογοτύπου της εταιρείας στα έντυπα της «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ».
 • Τοποθέτηση προωθητικού υλικού της εταιρείας στον φάκελο του FORUM, ο οποίος θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες.
 • Διάθεση 5 προσκλήσεων.

 

Χορηγός – 5.000 €

 • Δυνατότητα συμμετοχής του επικεφαλής ξένης εταιρείας στην Ελλάδα σε ένα από τα έξι θεματικά πάνελ του FORUM.
 • Αναφορά της εταιρείας ως «Χορηγού» στο διαφημιστικό υλικό του FORUM.
 • Χρήση του λογοτύπου της εταιρείας στα έντυπα της «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ».
 • Διάθεση 3 προσκλήσεων

 

Για περισότερες πληροφορίες πατήστε EL || EN.