Δημοσιεύματα

Τα Νέα

17 ΦΕΒ 20

International New York Times – Kathimerini

 

14 ΦΕΒ 20

Καθημερινή

4 ΦΕΒ 20

International New York Times – Kathimerini

22 ΝΟΕ 19

Business News Magazine

ΣΕΠ 19

International New York Times – Kathimerini

27 ΣΕΠ 19