Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών θέτει υπό την αιγίδα του το “3rd InvestGR Forum 2020: Greece is Back”

Ο ΣΕΒ (σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών) θέτει υπό την αιγίδα του το “3rd InvestGR Forum 2020: Greece is Back”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου 2020 (ξενοδ. HILTON).

Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστεί, σε ειδικό πάνελ συζήτησης, μελέτη με τίτλο: «Επενδύσεις στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές», υπό την επιστημονική εποπτεία του κ. Γιώργου Παγουλάτου, Καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε συνεργασία με τον ΣΕΒ.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, κ. Αλέξανδρος Χατζόπουλος, ανέφερε σχετικά: «Το μεγάλο ζητούμενο σήμερα για να δημιουργήσουμε μια βιώσιμη οικονομία είναι η αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και άρα η δημιουργία ενός προβλέψιμου και φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος. Το InvestGR Forum αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση».

Ο ιδρυτής του InvestGR Forum, κ. Ανδρέας Γιαννόπουλος, σχολίασε: «Είναι, νομίζω, πολύ σημαντική και με ισχυρό συμβολισμό η εμπλοκή του ΣΕΒ στο InvestGR Forum, λόγω της βαθιάς γνώσης και μελέτης του θέματος από τα στελέχη του και, φυσικά, λόγω της άμεσης θεσμικής και πρακτικής συνάφειας των Μελών του στην υλοποίηση επενδύσεων, ξένων και εγχώριων».

Το InvestGR Forum: Foreign Investments in Greece οργανώνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά από την Public Affairs and Networks και πραγματεύεται το επίκαιρο και κρίσιμο θέμα των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και την εικόνα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού. Το Forum θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη και την αιγίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ σημαντικά ΜΜΕ θα είναι Χορηγοί Επικοινωνίας.

 

Πληροφορίες:
Public Affairs & Networks, info@paandn.gr, 210 625 37 63, www.investgr.eu
Κυριάκος Σεραφειμάκης, Touchpoint Strategies,
Tel: 210 6660 862
Email: Kyriakos.serafeimakis@touchpointstrategies.gr